Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

Projekt "Prehrana i zdravlje"

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

                       O zdravoj prehrani učenike se treba učiti od najranije dobi i poticati ih na zdraviju prehranu jer živimo u doba gdje se preferira „fast food“ hrana te djeca izražavaju veću potrebu za takvim načinom ishrane. Projekt Prehrana i zdravlje realiziran je tijekom travnja i svibnja 2023. godine. s učenicima 2.razreda. Redovitim educiranjem i praktičnom primjenom o zdravoj prehrani učenici stječu potrebna znanja i usvojaju pravilan stav o zdravoj prehrani. Temeljem provedenoga projekta u nastavi Prirode i društva, učenici su poslije edukacije o zdravoj prehrani uvidjeli važnost i u većini nastojali promijeniti svoje loše navike sa zdravijim navikama. Tijekom nastave općenito, a posebno tijekom nastave Prirode i društva nužno je kod učenika razvijati zdravi stil života koji podrazumijeva pravilne prehrambene navike. Stoga je važno izvoditi najrazličitije aktivnosti i projekte koji će biti usmjereni prema zdravoj prehrani. Češćim pristupom na temu o zdravoj prehrani, učenici će biti osvješteniji te će sami moći odabrati kvalitetnu užinu. U sklopu projekta realiziran je ogledni sat učiteljice Marije Bošković u 2. razredu na temu Prehrana i zdravlje, te radionica učenika 2. razreda na temu  Priprema zdrave užine.

Edukativno predavanje Prehranom do zdravlja dr. Bojane Mišić za učenike razredne nastave, održano je 11.5.2023.god. Na zanimljiv i djeci primjeren način doktorica je predstavila piramidu zdrave prehrane i bolesti koje može prouzročiti nepravilna oprehrana. Cijelo opredavanje je bilo interaktivnog karaktera tako da su se djeca aktivno uključivala kroz odgovaranje i postavljanje pitanja.

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine

Pretraživanje