Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

Ocijeni sadržaj
(4 glasova)

Osnovna škola Crnići u Crnićima djeluje od 1957.godine kao Osnovna škola „Branko D. Šotra“. Sva prava i obveze preuzima novoimenovana škola Osnovna škola Crnići od 1998. godine po Rješenju br.U/S 13/98.

 

Škola je u ratnom periodu bila oštećena, a obnova jednog dijela bila je 1997/1998. Godine financirana od strane Vlade Japana „United Nations Development Programme“. Obnovu drugog dijela financirala je Međunarodna Katolička Organizacija „St. Davids –Međugorje mir Work Camp“ na ljeto 2003.godine.

 

U školskoj 2016./2017.godini škola je dobila centralno grijanje, a radove je financirala Vlada HNŽ-e u sklopu projekta „Energetska učinkovitost u BiH“ koji su financirani od strane Svjetske banke  preko Međunarodne asocijacije.

Uz centralno grijanje u školi urađeno je vanjsko utopljavanje zgrade.

 

Osnovna škola Crnići ima dvije područne škole Prenj i Hodovo.

 

Organizacija nastave i smjena

 

Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa, koji se donosi na početku svake školske godine. Godišnji plan i program izrađen je sukladno društvenim potrebama HNŽ-e , te sukladno s materijalnim i kadrovskim mogućnostima.

 

Nastava u matičnoj školi je organizirana u dvije smjene. U prvoj smjeni su učenici predmetne, a u drugoj razredne nastave.

U područnim školama nastava je organizirana u jednoj smjeni za učenike od I. do V. razreda.

 

Upisno područje škole

 

Odlukom Osnivača školsko područje obuhvaća slijedeća naseljena mjesta: Crnići-Greda, Crnići-Kula, Pješivac –Greda, Pješivac-Kula, Aladinići , Prenj, Bobanovo selo, Trijebanj, Rotimlju,Kozice i Hodovo.

 

Osnivač škole

 

Osnivač škole je Općina Stolac,koja osigurava potrebna financijska sredstva, kako bi škola u svakom pogledu normalno funkcionirala.

 

Više u ovoj kategoriji: Djelatnici »

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine

Pretraživanje