Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

U petak 04.04.2014.godine u Osnovnoj školi "Crnići" mogli ste vidjeti mnoštvo likova iz bajki i dječjih priča. Naime, učenici su obilježavajući  Međunarodni dan dječje…

Svjesni činjenice da je Internet djeci virtualna učionica i igralište gdje mogu učiti, doživljavati nova iskustva i zabavljati se na početku školske godine u…

Dana 15.02.2016. god. u našoj školi predavanje za sve djelatnike je održao don. Marko Šutalo, mjeseni župnik. Okvirna tema predavanja bila je stvaranje pozitivne…

Vijeće roditelja i škole na svojoj sjednici u ožujku pokrenulo je akciju uređenja školskog dvorišta. U akciju su se uključili roditelji i učenici naše…

Ove školske godine na županijskom natjecanju u organizaciji Zavoda za školstvo naši učenici ostvarili su veliki uspjeh. Na županijskom natjecanju iz kemije za osme…

Na poziv Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ZHŽ-e naša škola je  22. listopada 2014.godine  u restoranu "Astorija" u Posušju,  sudjelovala na okruglom stolu…

Stranica 31 od 33

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine

Pretraživanje