Ispiši ovu stranicu

Krizni plan pripravnosti za školu

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Krizni plan pripravnosti za škole

 

U skladu sa Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine te članova 36. i 37.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (“Službe novine HNŽ”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), dopisa Ministarstva prosvjete znanosti kulture i športa HNŽ-K broj:05-01-34-1617/20 od 27.8.2020.god. – Instrukcije školama, te aktima Škole donosi se:

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19), u školama na području HNŽ

UVOD

Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prijenosa virusa iz škole u kućansatva i obrnuto dijele svi zaposlenici Škole i roditelji učenika. Provođenjem Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika i zaposlenika, i preciziraju se uloge svih zaposlenika škole u osiguravanju sigurnog  i zdravog  okruženja  u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

 

OPERATIVNI TIM

 

 1. Ravnatelj/ica imenuje školski operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti uvezi sa spriječavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole, te donosi upute i instrukcije.
 2. Operativni tim Kriznog plana čine: predstavnici roditelja, nastavnika, nenastavnog osoblja i lokalne zajednice.
 3. Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom,
  da kontinuirano prati epidemiološku  situaciju i organizira rad u Školi sukladno
  odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

 

CILJEVI KRIZNOG PLANA

 

 1. Koordinacija na razini škole
 2. Procedure nadzora učenika, roditelja i zaposlenika,
 3. Jasno definirati točke ulaska u instituciju, vremenski planirati termine ulaska učenika u školu,
 4. Timovi za brze odgovore (krizni timovi  na dnevnoj bazi),
 5. Mjere prevencije i kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obvezno korištenje maski),
 6. Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina s vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na razini škole (dezinfekcija prostora, pranje ruku, te dezinfekcija obuće na ulazima u školu),
 7. Sigurnosni postupci – protokol,
 8. Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju,
 9. Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u školi.

 

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

 

Protokolima postupanja definirane su:

 • mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi,
 • obvezni postupci zaposlenika ustanove u kriznim situacijama,
 • svakodnevno praćenje stanja

 

PREDMET I PRIMJENA

 

Krizni plan pripravnosti  izrađuje se zbog pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan).Planom se utvrđuju:

 • mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti sukladno uputama koja donose nadležni krizni stožeri, ministarstvo zdravstva, drugi organi vlasti i Škola,
 • preporuke zaposlenim, učenicima i roditeljima kako reagirati i što poduzeti u slučaju da netko od učenika ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio,
 • imenovanja tima za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.

 

OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM

 

 • Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, zaposlenika i roditelja i porast broja  slučajeva u  Školi,
 • Provođenje higijene i dezinfekcije ruku, obuće će se vršiti od strane tehničkog i dežurnog osoblja na ulazu u školu,
 • Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju  infekcija u Školi, kako bi se osigurala prevencijaza zaposlenike, učenike, roditelje i druge posjetitelje.

 

ZAPOSLENICI, UČENICI I RODITELJI  ŠKOLE I MJERENJE TEMPERATURE

 

Rad u Školi se organizira na sljedeći način kojim će se osigurati fizički razmak:

                    

 • da se pri ulasku i izlasku iz Škole održava međusobni razmak (najmanje 1,5m),
 • pri ulasku u Školu učenicima i zaposlenicima se mjeri temperatura poslije čega se upućuju na ulazak na način da se dezinficira obuća u posebnoj posudi s dezifincijensom,
 • na ulazima su postavljena sredstva za dezinfekciju ruku,
 • da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organizirati tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju razredi po unaprijed utvrđenom rasporedu,
 • prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji se ne trebaju  zadržavati u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike do ulaza uz obvezno održavanje fizičke distance  i ne ulaze u Školu.

 

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

 

 • Na početku školske godine je potrebno informiranje uposlenika i učenika škole o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera,
 • Redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante za otpad s poklopcem,
 • Na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postavljenje dozatora s dezinficijensom za ruke  i uputom za korištenje,
 • Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima prekidača za struju i sl. koje koristi veći broj osoba  najmanje dva puta dnevno,
 • Edukacija uposlenika škole koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju.

 

UČENICI IZ RIZIČNIH GRUPA

 

Roditelji/staratelji djece koja spadaju u rizične skupine ili djece koja žive s osobama iz rizičnih skupina ili starijim osobama, rukovoditeljima odgojno-obrazovnih institucija, ukoliko žele da njihovo dijete pohađa nastavu na daljinu, trebaju dostaviti izjavu, prije početka nastave. Izjava vrijedi za prva dva tjedna nastavnog procesa. U gore navedenom slučaju roditelj/staratelj popunjavaju izjavu i odabiru način dostavljanja nastavnih materijala ponuđenih u izjavi.

 

ORGANIZACIJA RADA I  PROSTORA

 

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava).

 

Škola će osigurati:

 • da u jednoj klupi sjedi jedan učenik,
 • da školske klupe budu razmaknute najmanje 1,5 metar,
 • da fizički kontakti između odjeljenja budu smanjeni na minimum,
 • da se prostorije obvezno provjetravaju više puta dnevno (dva puta, pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika) ili ako vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor,
 • prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organiziran tako da učenici različitih razreda  prolaze naizmjenično po utvrđenom rasporedu,
 • školsko dvorište, holovi i hodnici će biti označeni zbog držanja predviđenog razmaka (trakama, bojom).

 

Škola će:

 • upozoriti zaposlenike da izbjegavaju korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih sredstava,
 • obavijestiti roditelje i učenike da sa sobom donose svoju užinu i da je ne dijele s drugim učenicima,
 • upozoriti učenike da se pri korištenju toaleta vodi računa o poštivanju fizičke distance i obveznom pranju ruku nakon korištenja toaleta,
 • upozoriti zaposlenike da poštuju fizičku distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama,
 • upozoriti sve zaposlenike Škole da su obvezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos,
 • ukoliko se nose jednokratne maske potrebno je nakon upotrebe da se iste odlože u obilježene kante s poklopcem, koje su izvan doticaja s učenicima,
 • zadužiti dežurne nastavnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u Školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi učitelji i nastavnici da vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama,
 • obavijestiti sve zaposlenike i učenike da su obvezni da mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu. U slučaju povećane tjelesne temparature, zaposlenik ne dolazi u Školu i javlja se telefonom ravnatelju/ici i liječniku obiteljske medicine. Roditelj učenika koji ima povišenu temperaturu o tome obavještava razrednika i liječnika obiteljske medicine, a učenik ostaje kod kuće i slijedi uputstva liječnika,
 • u odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštivati maksimalno dopušteni broj učenika, o modelu grupa odlučit će se na sjednici Učiteljskog vijeća.
 • Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se samo na otvorenom prostoru.

 

 

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

 

 • školske sastanke koje nije moguće obaviti u skladu s epidemiološkim mjerama obavit će se video vezom, telefonom ili putem mobilne aplikacije.
 • svaki dolazak u školu od strane osoba koja nisu zaposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i od strane Škole odobriti,
 • neposredni rad i sastanci s nezaposlenim osobama i strankama  reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštivati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca),
 • sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (školski hol),
 • svi roditeljski sastanci i individualni razgovori će se održavati sukladno epidemiološkim mjerama. Ako epidemiološke mjere ne dopuštaju isti će se obavljati telefonom, video pozivom te ostalim oblicima komunikacije.
 • dostava uredskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, tiska i ostalog se preuzima na glavnom ulazu u Školu,

 

Dezinfekcija i higijena školskog prostora

 

 • U skladu s preporukama nadležnih dezinfekcija i higijena školskog prostora će se održavati prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg Škola posjeduje,
 • U prilogu Plana se nalaze obrasci evidentnih lista s terminima,nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizirala svakodnevnu  dezinfekciju, čišćenje,provjetravanje  školskog prostora, 
 • Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina  svakodnevno popunjavaju evidentne liste, u skladu s navedenim Planom čišćenja.

 

Praćenje kontakta

 

 • Zaposlenici Škole obvezni su voditi računa o osobama s kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt),
 • U slučaju da je učenik testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obvezni telefonski obavjestiti Školu.

 

 

izolacija učenika i nastavnika

 

 • Svi zaposlenici Škole su obvezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost  svih zaposlenih  je postupiti na isti način i ako su bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa.
 • Zaposlenik koji u tijeku radnog vremena osjeti neke od simptoma ravnatelj/ica odmah udaljuje s nastave i prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane liječnika, zaposlenik s blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave osigurat će se adekvatna zamjena.
 • Učenika koji u tijeku nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti učenika. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe  učenik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe do dolaska roditelja. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske sobe, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

 

NASTAVA NA DALJINU

 

Zavisno od epidemiološke situacije nastava na daljinu će se koristiti u slučajevima:

 • Po naredbi i preporuci ministarstva.
 • Upućivanje grupe učenika jednog odjeljenja na nastavu na daljinu,
 • Izolacije ili oboljenja učenika ili nastavnika,
 • Nepohađanja redovne nastave učenika ,
 • Za projektne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanja na natječajima

 

 

 

 

Prijenos dokumentacije i čuvanje predmeta i dokumentacije

 

 • Zaposlenici Škole su u obvezi biti pripravni i imati pripadajuću dokumentaciju za koju su zaduženi (npr: pripreme,mjesečne, godišnje planove itd.) kako bi bila na raspolaganju, te da uredno vode evidenciju o predmetima i dokumentaciji i istu uredno pohranjuju i proslijeđuju na školski e-mail u skladu s utvrđenim terminima. Škola će isto arhivirati.
 • Razredne knjige će biti dostupne samo u zbornici, a nastavnici će upisivati potrebne podatke također u zbornici, bez izmještanja i nošenja istih u učionice.

 

ŠKOLSKA RAČUNALA

 

 • Zadužuje se osoba da provjerava ispravnost računala i laptop uređaja, u cilju osposobljavanja istih za rad s učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu. Postojeća Platforma ostaje aktivna i upotrebljiva u  obrazovno odgojnom radu.
 • Sve moguće aktivnosti  nastave na daljinu, realizirat će se u skladu s epidemiološkim mjerama i mogućnostima škole i nastavnog osoblja.
 • U skladu s mogućnostima Škola ustupa računalo nastavniku ili učeniku koji isti ne posjeduje.

 

PREPORUKE ZAPOSLENIM I UČENICIMA

 

Preporučuje se, svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu s uputama, naredbama te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovno dvosmjerno informiranje, škola, nadležnog ministarstva i zdravstvenih ustanova, kriznih povjerenstava.

 

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU

 

 1. Za postupanje po ovom planu i za njegovu implementaciju odgovorni su svi zaposleni,
  u koordinaciji sa Školskim kriznim povjerenstvom.
 2. Ovaj plan primjenjuje se od dana njegovog donošenja, a mijenjat će se i dopunjavati sukladno preporukama i naredbama nadležnih organa.

 

NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

 

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane zaposlenika, učenika i roditelja Škole predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

 

Krizni plan pripravnosti je razmatran i usvojen na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj dana, 04.09.2020.godine, a urađen je u suradnji s predstavnicima Školskog kriznog povjerenstva.

 

Školski odbor škole je upoznat s Kriznim planom pripravnosti, te stupa na snagu danom donošenja nakon javnog objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici škole.

 

Za provođenje svih aktivnosti, mjera i prijedloga mjera u slučaju pojave COVID-19 odgovorno je krizno povjerenstvo imenovano odlukom ravnateljice škole broj: 05-II-312-1/20 od 28.08.2020.godine.

 

O.Š. CRNIĆI

Broj: 05-II-327/20

Crnići 04.09.2020.god.                                                         Ravnateljica:

                                                                                        _______________

                                                                                            Marija Kulaš

 

ODLUKA PDF - PREGLEDAJ