O školi

Ispis

Povijest škole

Osnovna škola «Crnići» u Crnićima djeluje od 1957. godine kao Osnovna škola „Branko D. Šotra“. Sva prava i obveze preuzima novoimenovana škola Osnovna škola „Crnići“ od 1998.god. rješenje br. U/S 13/98. Škola je u ratu bila oštećena, te je obnova jednog dijela škole bila 1997/98. a financirala ju je vlada Japana „United Nations Development Programme“. Drugi dio je financirala Međunarodna Katolička Organizacija  „St. David´s-Međugorje mir Work Camp“ na ljeto 2003.god.

         Organizacija nastave i smjena

Nastava je organizirana po osmogodišnjem i devetogodišnjem planu i programu, kako u matičnoj školi, tako i u područnim školama Prenj i Hodovo.

Škola radi na temelju godišnjeg plana i programa rada. Godišnji plan i program izrađen je sukladno društvenim potrebama Hercegovačko-neretvanske županije, te sukladno s materijalnim i kadrovskim mogućnostima.

U područnim školama nastava se odvija u kombiniranim odjelima, zbog malog broja učenika.

U matičnoj školi Crnići nastava je organizirana u dvije smjene. U prvoj su smjeni učenici od VI. do VIII. razreda (predmetna nastava), a u drugoj su smjeni učenici od I. do V. razreda (razredna nastava). 

U Područnim školama Hodovo i Prenj nastava je organizirana u jednoj smjeni, gdje je nastava organizirana za učenike od I. do V. razreda.

      Podaci o školskom području

Odlukom Osnivača školsko područje obuhvaća slijedeća naseljena mjesta: Crnići-Greda, Crnići-Kula, Pješivac-Greda,Pješivac-Kula, Aladinići, Prenj,Bobanovo selo, Trijebanj, Rotimlju, Kozice i Hodovo.

Copyright © Osnovna škola Crnići 2012. | | Design:D.Jarak