Vijeće roditelja

Ispis

 

Članovi vijeća roditelja:

1. Zdenko Milanović

2. Katica Tunjić

3. Snježana Tunjić

4. Boris Moro

5. Ilija Papac

6. Višnja Raguž

7. Verica Bošković

8. Draženko Pavlović

9. Andrijana Marijanović

10. Marija Bošković

11. Mirjana Jurković

12. Marina Markić

13. Ana Jurković - stručni suradnik

 

Copyright © Osnovna škola Crnići 2012. | | Design:D.Jarak