Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

Tradicionalna božićna priredba održana je 22.prosinca 2015. godine u pastoralnom centru Bl. Ivan Merz s početkom u 10,00 sati.  Učenici su kroz recitacije, pjesmu…

U petak 04.04.2014.godine u Osnovnoj školi "Crnići" mogli ste vidjeti mnoštvo likova iz bajki i dječjih priča. Naime, učenici su obilježavajući  Međunarodni dan dječje…

Svjesni činjenice da je Internet djeci virtualna učionica i igralište gdje mogu učiti, doživljavati nova iskustva i zabavljati se na početku školske godine u…

Dana 15.02.2016. god. u našoj školi predavanje za sve djelatnike je održao don. Marko Šutalo, mjeseni župnik. Okvirna tema predavanja bila je stvaranje pozitivne…

Vijeće roditelja i škole na svojoj sjednici u ožujku pokrenulo je akciju uređenja školskog dvorišta. U akciju su se uključili roditelji i učenici naše…

Ove školske godine na županijskom natjecanju u organizaciji Zavoda za školstvo naši učenici ostvarili su veliki uspjeh. Na županijskom natjecanju iz kemije za osme…

Stranica 24 od 26

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine

Pretraživanje